Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter (of combinaties ervan) krijgen woorden een andere betekenis.
Spraakstoornissen kunnen zowel bij kinderen als volwassenen voorkomen.

Spraakstoornissen die door een logopedist behandeld worden zijn o.a.:
Slissen, dit is spreken met de tong tussen of tegen de tanden en vaak ook met een te slappe tong
Stotteren
Spraakontwikkelingsstoornissen, als de spraak van een kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes
Algemene articulatiestoornissen zoals het niet goed kunnen uitspreken van een bepaalde klank (bijvoorbeeld de r)
Verbale dyspraxie, dit komt zowel bij kinderen voor als bij volwassenen. Dit is een stoornis in het besturen van de spraakspieren, waardoor klanken niet zo worden uitgesproken als ze zijn bedoeld. Na een hersenbloeding, een herseninfarct of een hersenbeschadiging (na een ongeval) kunnen verlammingen van de spraakspieren optreden of verbale dyspraxie ontstaan.

Behandeling vindt plaats op verwijzing van o.a. huisarts, KNO-arts, Kinderarts, Neuroloog, Consultatiebureau-art, GGD-arts, Audiologisch Centrum.

Back to Top