Kinderen / Taal

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen, isolement. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie.

De logopedist begeleidt kinderen in het optimaliseren van hun taalontwikkeling zodat ze uiteindelijk in staat zijn zich communicatief voldoende te kunnen redden.

Taalstoornissen die door de logopedist behandeld worden zijn o.a.:

  • - Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen (www.kindentaal.nl);
  • - lees-en schrijfstoornissen: lezen en schrijven zijn, evenals horen en spreken, vormen van taal;
  • - Ook het meertalig opgroeien kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.
Behandeling vindt plaats op verwijzing van o.a. huisarts, KNO-arts, Kinderarts, Neuroloog, Consultatiebureau-arts, GGD-arts, Audiologisch Centrum.

Back to Top