Taal

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen, isolement. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie.
Taalstoornissen kunnen zowel bij kinderen als volwassen voorkomen.

De logopedist begeleidt kinderen in het verbeteren van hun taalontwikkeling en volwassenen bij het verbeteren / herstellen van hun taalvaardigheden, zodat ze uiteindelijk in staat zijn zich communicatief voldoende te kunnen redden.

Taalstoornissen die door de logopedist behandeld worden zijn o.a.
Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen
afasie: het verlies van taalvermogen na een hersenbloeding of beroerte, of na een hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval, operatie of ziekte
lees-en schrijfstoornissen: lezen en schrijven zijn, evenals horen en spreken, vormen van taal.
Ook het meertalig opgroeien kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.

Behandeling vindt plaats op verwijzing van o.a. huisarts, KNO-arts, Kinderarts, Neuroloog, Consultatiebureau-art, GGD-arts, Audiologisch Centrum.

Back to Top