Wie ben ik?

Mijn naam is Jeannet Willems-Senden. In juli 1986 ben ik aan de Opleiding voor Logopedie te Hoensbroek afgestudeerd. In 1987 ben ik een eigen praktijk voor Logopedie in Kerkrade-Chevremont gestart. In de periode van september 2009 tot april 2022 was ik tevens werkzaam in een nevenvestiging in Heerlen-Heerlerbaan. In mijn praktijk kunnen zowel kinderen als volwassenen met vragen en problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, afwijkend mondgedrag, slikklachten en foutief slikken terecht. Ik blijf up-to-date door regelmatig cursussen en scholing te volgen, deel te nemen aan een kwaliteitskring waarbij met collega's vakinhoudelijke zaken worden besproken en deel te nemen aan intercollegiaal overleg. Als logopediste sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en ben ik lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).

Back to Top